مطالب توسط misfayazz

انتخاب استانی انتاریو

تاریخ برگزاری انتخاب استانی انتاریو: ۳ ژوئن ۲۰۲۰ امتیاز: ۳۵۸ تعداد دعوتنامه: ۶۹۹ – برای متقاضیان با تجربه کار در کانادا؛ تعداد دعوتنامه: ۱۶۷ امتیاز: از ۳۵۸ تا ۴۳۹ – برای متقاضیان با تجربه کار در خارج از کانادا؛ تعداد دعوتنامه: ۵۳۲ امتیاز: از ۴۷۱ تا ۵۰۰

انتخاب استانی منیتوبا

یکی از راه های مهاجرت به کانادا ،اقدام از طریق برنامه های انتخاب استانی است. در تاریخ ۴ جون، برای متقاضیان اقامت دائم کانادا طی انتخاب استانی منیتوبا، دعوتنامه صادر شد. تعداد دعوتنامه صادر شده طی این انتخاب استانی منیتوبا: ۱۲۴ تعداد دعوتنامه صادر شده در هر گروه: نیروی متخصص در منیتوبا: ۸۴ نیروی متخصص […]