shape 1 1
shape 1 1

کانادا در میان کشورهای امریکای شمالی بیشترین وسعت را از نظر جغرافیایی دارد ولی از نظر جمعیت در رده ۳۸ جهان قرار دارد و کشوری کم جمعیت و پیر است. از این رو از مهاجرین جوان و متخصص برای چرخاندن چرخ های اقتصاد کشور، همواره استقبال کرده است.

کانادا در میان کشورهای توسعه یافته جهان قرار دارد و به همین دلیل مقصد مناسبی برای افرادی است که رویای زندگی و آینده ای بهتر در جوامع صنعتی و پیشرفته را دارند.

کانادا از سیستم آموزشی و درمانی با استاندادهای بالایی برخوردار است.

کانادا از نظر اقتصادی کشوری با ثبات است و دلار آن ارزش بالایی دارد.

برای هر فرد بسته به شرایط وی بهترین راه مهاجرتی پیشنهاد می شود. برای این منظور فرم ارزیابی رایگان در نظر گرفته شده است که می توانید به کمک آن به بهترین راه مهاجرتی مناسب خود دست یابید.

هزینه ای است که به اداره مهاجرت کانادا و به منظور بررسی پرونده متقاضی پرداخت می شود. این هزینه بسته به برنامه ای که متقاضی قصد اقدام از طریق آن را دارد متفاوت است.

به طور کلی آیلتس آکادمیک همانطور که از نامش مشخص است برای اقدام تحصیلی مناسب است. در برخی برنامه ها به روشنی اعلام شده است که آیلتس جنرال مورد نیاز است و در مورد برنامه هایی که این مورد به صراحتا اعلام نشده است، پیشنهاد می شود فرد آیلتس جنرال تهیه نماید. لطفا توجه شود که برای برنامه های مهاجرتی از زمان صدور مدرک آیلتس می بایست کمتر از ۲ سال گذشته باشد و در برخی از برنامه ها معتبر بودن مدرک تا پایان پروسه مهاجرت حائز اهمیت است.