انتخاب استانی نوا اسکوشیا

تاریخ برگزاری: ۲۲ مه تعداد دعوتنامه: نامشخص حداقل امتیاز: نامشخص

انتخاب استانی انتاریو

تاریخ برگزاری انتخاب استانی انتاریو: ۳ ژوئن ۲۰۲۰ امتیاز: ۳۵۸ تعداد دعوتنامه: ۶۹۹ – برای متقاضیان با تجربه کار در کانادا؛ تعداد دعوتنامه: ۱۶۷ امتیاز: از ۳۵۸ تا ۴۳۹ – برای متقاضیان با تجربه کار در خارج از کانادا؛ تعداد دعو…

انتخاب استانی منیتوبا

یکی از راه های مهاجرت به کانادا ،اقدام از طریق برنامه های انتخاب استانی است. در تاریخ ۴ جون، برای متقاضیان اقامت دائم کانادا طی انتخاب استانی منیتوبا، دعوتنامه صادر شد. تعداد دعوتنامه صادر شده طی این انتخاب استانی منیتوبا: ۱۲۴ تعداد دعو…